fredag 7 apr 2017 - Ansager
Generalforsamling: Skovlund Ansager Hallen
Skovlund Ansager Hallen Afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 26 april 2017 kl. 19:00 i Hallens mødelokale.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning/budget 2017.
4. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
5. Valg af revisor
6. Drøftelse af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Bestyrelsen for: www.sa-hallen.dk

vist 408 gange