fredag 31 mar 2017 - Ansager
Generalforsamling Ansager Hotel ApS
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ansager Hotel ApS tirsdag den 11. april kl. 19.00 på Ansager Musik Hotel

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (2016)
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Behandling af indkomne forslag :
  - Der foreligger forslag til ændring af § 3 i vedtægterne.
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  - På valg er bestyrelsesmedlemmerne Gert Hansen, Kristian Gylling og Søren Sørensen.
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

I henhold til vedtægterne er årsrapport og ledelsesberetning fremlagt til eftersyn for anpartshavere og kan rekvireres for anpartshavere ved henvendelse til Knud Erik Madsen på fjordmadsen@gmail.com.

På bestyrelsens vegne, Knud Erik Madsen Ansager Hotel ApS

vist 704 gange