søndag 2 apr 2017 - Ansager
Ansager Skole – en fælles opgave!
Skolen skal være et godt lære- og værested for både elever, personale og forældre

Ansager Skole har meget fokus på det nære samarbejde med forældre/hjemmet, da gode og nære relationer er en forudsætning for et barns trivsel og mulighed for læring. Ansager Skole danner perfekte rammer for at understøtte dette, da det er en ”lille” og velfungerende skole med plads til det enkelte barn og barnets behov.

Skolen arbejder med gode relationer på tværs af årgangene, og der er et positivt samspil mellem de mindste og de ældste elever på tværs af skolens klassetrin.

Ligeledes er der et tæt samspil mellem forældre og lærere, og det anser vi, som en vigtig faktor, da dette samarbejde kan være medvirkende til, at vi i fællesskab kan skabe trivsel, udvikling og mål sammen med det enkelte barn.

”Skole-hjem-samarbejdet. Alle de steder, hvor der er et klart og utvetydigt forældresamarbejde, klarer eleverne sig bedre og samarbejdet bliver et aktiv for skolen sammenlignet med skoler, hvor der er mindre forældresamarbejde.” *)

Forældre skal inddrages – det hører vi igen og igen. Vi har som forældre i dag vores daglige gang på Ansager Skole. Vi kommer lige forbi – afleverer eller henter - også selvom eleverne selv kan gå/cykle til og fra skole. Vi møder lærerne og får ofte en lille snak. Det kan være, vi bare hilser på hinanden, men der kan også være tidspunkter, hvor vi lige får vendt noget vedrørende vores børn. Vi tror på, at samarbejdet vokser i takt med, at vi lærer hinanden at kende og dagligt ser hinanden.

Med en afstand til Ølgod, Agerbæk eller Varde er situationen ganske anderledes. Vi møder ikke lige hinanden ”på gangen” – al kontakt mellem skole og forældre skal planlægges i mindste detalje. En årlig skolehjemsamtale – kan ikke gøre det ud for det nære, vi oplever på Ansager Skole.

Ansager Skole er en go’ og velfungerende skole, hvor vi som forældre bliver inddraget, og hvor vi har vores daglige gang, det er høj kvalitet for os og ikke mindst for vore børn og unge.

Dette gode samarbejde vil vi gerne bevare og videreudvikle.

Ansager Skole – Vi kan og vil

Michelle Christensen og Lene Uldbæk, på vegne af skolebestyrelsen

Kilder

*) Kilde: Christensen, G. & Larsen, M.S.(2011): Viden om input, proces og udbytte i folkeskolen. Dansk Clearinghouse.

vist 822 gange