onsdag 29 mar 2017 - Ansager
Ansager Skole i naturen!
"Friluftsliv" på Ansager skole på svampetur med Signe
"Friluftsliv" på Ansager skole på svampetur med Signe
”Alt det vi holder af i dag, skal vi hjælpe hinanden med, at vi også har i morgen.”

Ansager skole er placeret således at der er både skov, hede, sø og vandløb i umiddelbar nærhed af skolen, som kan bruges i dagligdagen til diverse undervisningsforløb. Vi ser naturen som en kilde til styrkelse og udvikling af Ansager Skole. Naturen skal være medvirkende til at skabe rammen for unikke oplevelser hos det enkelte barn. ”Vi i naturen” er noget skolen og eleverne bruger og holder af, dette værende fra 0.-9. klasse.

Ansager skole ønsker at skaber udvikling, vækst og livskvalitet for det enkelte barn.

Vi ønsker at styrke fællesskabet omkring skolens opgaver ved at inddrage private borgere, virksomhedsejere og frivillige i foreningslivet - det er det,” samskabelse” handler om.

Vi ser bl.a. store muligheder i forhold til musik og kreativitet (jf. Ansager Byudviklings vækstplan) og har allerede mange gode erfaringer med os, her kan nævnes den afholdte musik camp for 5.-9- klasse i november, juniorklubbens jule-teaterstykke for 4.-6. klasse, etablering af et lokalt band bestående af elever fra 6.-9. klasse, dette bl.a. skabt i samarbejde med skolens personale, byens musikere og teaterfolk samt studerende på musikkonservatoriet i Esbjerg.

8. og 9. klasse har i en årrække desuden, som en del af deres idrætsundervisning samarbejdet med gymnastikforeningens frivillige, og deltaget i den årlige lokalopvisning med stor succes.

Vi ønsker at styrke udviklingen i retningen at et øget samarbejde mellem skolen og områdets foreningsliv med Focus på musik og kreativitet, som en naturlig del af undervisningen.

Ansager Skole arbejder fortsat målrettet med ”innovation” og ”globalisering”, senest afspejlet i 9. klasses studietur til Berlin. Med tanke på innovation, ser vi muligheder i et øget samarbejde med områdets erhvervsvirksomheder og håndværkere. Mulighederne i praktikforløb kombineret med folkeskolens afgangsprøve. Dette kan medvirke til øget tilgang på erhvervsuddannelserne.

Vores mål er at bevare vores skole med overbygning, da vi ved, vi fortsat kan skabe en skole i udvikling.

Ansager Skole, vi kan og vil, er en vision om at skabe udvikling, vækst og livskvalitet for det enkelte barn. Ansager Skole skal benyttes aktivt af borgere, institutioner, foreninger, lokalsamfund og virksomheder.

”Alt det vi holder af i dag, skal vi hjælpe hinanden med, at vi også har i morgen.”
kilde: Varde Kommunes vision - Vi i Naturen

Michelle Christensen og Lene Uldbæk, på vegne af skolebestyrelsen

vist 1003 gange