søndag 19 mar 2017 - Ansager
Hvorfor denne iver efter at spare på velfærd?
Debatindlæg om ny skolestruktur af Ole Andreasen, Ansager

"Elevers udvikling og læring skal så vidt muligt finde sted i den almindelige undervisning.

Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. Børn med særlige behov skal så vidt muligt ikke udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises sammen med deres kammerater i den almindelige undervisning. Det skal ske med den nødvendige støtte og hjælpemidler."

Ovenstående er et citat fra Folkeskolelovens regler om inklusion. For mig betyder dette, at en kommune ikke kan tilrettelægge undervisningen af børn med særlige behov ved at omdanne en folkeskole, som Jacobi skole, til en specialskole for alle børn med særlige behov i kommunen. Har jeg misforstået dette, eller har Varde Kommune på forhånd fået en dispensation fra ministeriet?

En gennemførsel af den foreliggende plan for en ny skolestruktur kan meget let føre til et utilsigtet resultat. Jeg ved, at folkeskolen i hvert eneste lille bysamfund uden for Varde by har en helt unique opbakning i skolekredsen først og fremmest som undervisningssted, men også som stedets måske eneste kulturelle samlingssted, og man kan vist roligt sige, at jo mindre skolen er, jo større er opbakningen.

Her i vores by, Ansager, tales der allerede om, at en gennemførsel af den foreliggende plan her i foråret vil medføre genindførelse af lokallister til det kommunale valg i efteråret; listen er allerede kaldt Vardelisten med et formål: ”En anden skolestruktur end den foreliggende”.

Vi har indtil nu oplevet kommunen som værende meget aktiv, støttende og interesseret i vores forsøg på, at gøre byen attraktiv for tilflyttere, men med lidt ond vilje kan evnt. kommende lokallister tolkes som spirende mistillid mellem oplandsbyerne og det siddende byråd med en deraf følgende splittelse mellem by og land.

Derfor kære byrødder: Hvorfor denne iver efter at spare på de kommunale områder for velfærd, når både Nationalbanken og vismændene har aflyst ”Den brændende platform”? Den stigende beskæftigelse må medføre både stigende indtægter samt faldende ydelser for kommunen, så i stedet for besparelser og prestigebyggeri ønsker vi at bevare og gerne udbygge den nuværende standard på både ældre- og børneområdet.

Ole Andreasen, Ansager

vist 983 gange