onsdag 8 mar 2017 - Skovlund
Nyt fra menighedsrådet i Skovlund
Rådet har konstitueret sig og fastsat mødedatoer for resten af året

Konstituering af det nye menighedsråd

Det nyvalgte menighedsråd for Skovlund sogn har konstitueret sig:

Formand Max Kruse
Næstformand og kontaktperson Thomas Jensen
Kasserer Berit Vedstesen
Kirkeværge Jørgen Thomsen
Præstegårdsudvalg bestående af Max Kruse og Jørgen Thomsen
Sekretær Rita Møller Hansen

På menighedsrådets første møde udtrykte formand Max Kruse sin forbløffelse over de mange regelsæt og bureaukrati som hele kirkevæsenet stiller menighedsrådene overfor.

Fast månedlig mødedag

På mødet blev der fastsat mødeplan for hele 2017, for de ordinære møder. Her er de fastsatte datoer til orientering for menigheden. Og husk nu, at disse møder er offentlige, og der er altid en kop kaffe til interesserede.

Tirsdag den 25. april
Tirsdag den 23. maj
Tirsdag den 20. juni
Tirsdag den 1. august
Tirsdag den 12. september
Tirsdag den 24. oktober
Tirsdag den 21. november

Rita Møller Hansen

vist 583 gange