søndag 5 mar 2017 - Ansager
Spørgsmål til byrådet
Debatindlæg om ny skolestruktur af Vivian Gosch, Ansager

Nedenstående spørgsmål blev sendt til Jyske Vestkysten og borgmester Erik Buhl d. 1.3.

JV har endnu ikke bragt mit læserbrev, og hvad vores borgmester mener, skal vi måske bare læse om i gårsdagens avis.

Spørgsmål til byrådet:

 • Har skoleforvaltningens økonomer lavet beregninger på, om strukturforslaget vil give de påståede besparelser?
 • Kan forvaltningens faglige personale dokumentere at det vil give bedre kvalitet at fyre ledelsen på filialskolerne?
 • Kan forvaltningen bekræfte, at det kan lade sig gøre at spare 5 millioner på på at nedlægge og sammenlægge overbygningsklasser?
 • Er der lavet beregninger på, hvad en nedlæggelse af en overbygning eller en skole vil betyde for et lokalområde.
 • Er det rigtigt forstået, at byrådet ved udmøntning af det udsendte høringssvar ikke vil understøtte et lokalområde i rivende udvikling?
 • Mener byrådet, at det at samle specialundervisningseleverne på Sct. Jakobi Skole er inklusion og ikke eksklusion?
 • Har byrådet indsigt i, hvilken forskel der er på vidtgående specialundervisning af fysisk/psykisk handicappede og specialundervisning af normaltbegavede elever med specielle indlæringsvanskeligheder som f.eks. ADHD?
 • Er byrådet klar over, hvorfor undervisningen af de to grupper elever indtil nu er foregået på to forskellige skoler?
 • Skaber nedlæggelsen af Sct. Jakobi skole et større behov for nybygning i Varde By.
 • Hvorfor er renoveringsudgifterne til Brorsonskolen nu opskrevet til 85 mill. mod de 35 mil. udmeldt i nov. I forhøringsforslaget?
 • Har ovenstående haft betydningen for, at man nu peger på en ny skole ved Campus?
 • Er bygning af en overflødig skole ved Campus pga. et påstået faldende elevtal vigtigere end 30 mil. til brug for et stadigt stigende antal ældre?

Vivian Gosch, Mølgårdvej 28, 6823 Ansager

vist 1372 gange