lørdag 11 feb 2017 - Ansager
Hvordan kan en strukturproces løbe sådan af sporet?
Debatindlæg om ny skolestruktur af Kaj-Aage Jensen, Ansager

Alle i Venstre har lokalt haft en velfungerende og intakt skole eller daginstitution, som de ville værne om. Det er de blevet valgt til. Det blev i strukturforslaget jævnet med jorden med en magtarrogance, der til stadighed kendetegner formanden. Citat: - Vi kan desværre ikke bestille en ny skole i et postordrekatalog.

Jeg forestiller mig følgende:

Efter for-høringsrunden var Venstres junta klar til at lave aftaler.

- Du beholder din skole (f.eks. Starup). - Den er godt nok nedlagt, og der er ingen ledelse, men så stemmer du for det, jeg siger. Hvis ikke, lukker vi for undervisning på skolen uden yderligere varsel.

- Så for at beholde f.eks. Tistrup skole – godt nok uden specialklasserne-måtte den lokalt valgte venstremand bide til bolle.

- Vores alle sammens borgmester må være blevet lovet genvalg, hvis han lod ”Banke på plads” processen fortsætte. – Et løfte der er lige så usikkert og uforudsigeligt som Per Rasks Jensens førerskab i forhold til at sikre vores børn gode læringsbetingelser.

Men HUSK kære politikere: Stemmer du nej, kan der ikke tages noget fra dig!

Jeg påpeger følgende:

Hvis der skal fokuseres på optimering skal man ikke ændre på to nybyggede skoler i Varde og man skal ikke igangsætte et kæmpe nybyggeri.

Det vil give mere mening at udvide Alslev Skole med en overbygning.

Lad overbygningseleverne blive hjemme ved ny-istandsatte faglokaler. Større enheder kræver flere lovpligtige faglokaler.

Kaj-Aage Jensen, Ansager

vist 1037 gange