torsdag 9 feb 2017 - Ansager
Skræmmemodellen er blevet virkelighed
Debatindlæg om ny skolestruktur af Kaj-Aage Jensen, Ansager

Tirsdag den 7. februar stemte Varde Byråd et skole- og daginstitutions-strukturforslag igennem med vidtrækkende konsekvenser. Et strukturforslag byrådspolitikerne på forhånd havde givet hinanden håndslag på. Man kan fundere over, hvor ”håndfast” den interne forhandling må have været for at få ja til et forslag, der vil blive til Per Rask Jensens drømmemodel.

Forslaget lukker reelt de små filialskoler (ingen ledelse – ingen skole). Derved bliver overbygnings­skolerne sårbare, fordi de regler om mindst 26 elever på 9. årgang samt 2 spor med mindst 29 elever pr. årgang i 7. og 8. kl., der er indarbejdet i forslaget, vil lukke overbygnings­skolerne i oplandet. Reglerne automatiserer nedlæggelse af overbygnings­skolerne i lokalområderne, så overbygnings­eleverne kan fylde nybyggede skoler i Varde.

Hvorfor skal en overbygningsskole med 1 spor præstere et elevtal på mindst 29 elever i 7. og 8. årgang, når en skole med flere spor kan have klassedannelser, hvor 29 elever udløser 2 klasser på 15 og 14 elever. Det er en skævvridning af lige muligheder og slet ingen besparelse. Det kan ikke være af faglige eller pædagogiske grunde, at byrådet, hvis reglen effektuere, nedlægger overbygninger, der scorer højest i kommunen.

Der er ingen eksperter, der har anbefalet det udmeldte strukturforslag. Der er ingen faglige anbefalinger, og der er ingen konsulent­beregninger på alle afledte udgifter, der retfærdiggør, at en beslutning om brug af et 3cifret millionbeløb brugt i Varde By skal presses igennem på én persons snævre opfattelse af, hvad en god skole er.

Kaj-Aage Jensen, Ansager

vist 892 gange