tirsdag 7 feb 2017 - Ansager
Kære politiker i Varde kommue
Brev sendt i dag til hver af Varde Kommunes politikere af Brian Falk fra Ansager

Du er med til at lukke skoler i Varde kommunes gode lokalsamfund og en god skole i Varde By samt vende op og ned på hele skolestrukturen.

Du har fået at vide, at det er fordi kvaliteten i skolerne er dårlig. Hvis kvaliteten er dårlig, skal der naturligvis gøres noget ved det. Ingen tvivl om det. Desværre har du ikke fået at vide, hvad der er galt med kvaliteten. Du har heller ikke fået at vide, hvordan de sparede penge skal forbedre kvaliteten. Med andre ord; du er i færd med at vedtage et forslag og smadre gode lokalsamfund i din kommune uden at vide hvorfor du egentlig gør det.

Det er ikke god politik

Du bør stoppe op og grundigt overveje, hvad det er du er med til. Hvem har bedt om en ændring af skolestrukturen? Er det dine vælgere? Eller er det måske…

Per Rask, som i snart et årti har haft en personlig mission om at der skal nedlægges overbygninger. En besættelse der f.eks. tilbage i 2009 fik ham til at forlade kandidatlisten til byrådet i vrede over at venstrekollegaerne ikke ville være med til at lukke overbygninger. Når ting på den måde bliver en personlig mission bør omgivelserne (her; dig som politiker) være særligt kritisk overfor de oplysninger og ”fakta” der bliver præsenteret. Høringsperioden i efteråret viste gang på gang, at der var fejl i afgørende oplysninger, der ellers blev præsenteret som fakta.

Du har været med til at fremlægge et forslag, som skal til afstemning senere i dag. Jeg beder om, at du stemmer nej til dette forslag.

Vidste du f.eks., at hvis du stemmer ja i dag, så har du i praksis stemt for at lukke overbygningen på Ansager skole. Der findes nemlig en enkelt klasse, hvor det i praksis ikke er muligt at nå det til lejligheden opfundne tal på 29. Det ved Per Rask udmærket godt og derfor er det rent spin og manipulation når han af sit gode hjerte giver ”Ansager en chance til”.

Det samme gør sig gældende for 9. klasserne i Agerbæk, Tistrup og Ølgod. Her skal der så få forskydninger til, at de reelt står for en lukning indenfor en kort tidshorisont. I stemmer om en struktur, der er så firkantet bygget op, at hvis skolen bare én eneste gang ikke har det krævede antal elever, så bliver det hele lukket permanent.

Når vi taler om tallet 29, har du så overvejet, hvor det kommer fra? Det er et politisk ønske om to spor. Altså med to klasser af f.eks. 14 og 15 elever. Du har ikke hørt nogen eksperter pege på, at to klasser med 15 elever giver bedre kvalitet end én klasse med f.eks. 20 elever. Men to klasser er med sikkerhed dyrere. Vi skal holde fast i, at argumentet for denne ændring er forbedret kvalitet. Var det så ikke en idé at holde sig til, hvad uvildige fageksperter på området siger, i stedet for at knytte sig til politiske overbevisninger.

Samtidig er du med til at godkende en dyr investering i en ny skole. Du godkender et projekt, du end ikke kender prisen på. Er det 50 millioner eller måske 100 millioner eller endda 200 millioner. Du ved det ikke. Du kender heller ikke det reelle behov for renovering af Brorsonskolen. Den eksisterende vurdering er ikke foretaget af en uvildig person.

Er det ikke sund økonomisk tankegang at sætte sig grundigt ind i fakta inden man kaster kommunen ud i så tung en omkostning. Du ville næppe gøre noget tilsvarende i dit private forbrug.

Når man skal tage beslutninger, der i den grad har negative konsekvenser for et helt samfund, er det en absolut forpligtigelse, at man har sat sig 100% ordentligt ind i sagerne. Hvis du føler, at du er 100 % sikker på at alle tal, fakta og forudsætninger er korrekte, og du kender de vidtrækkende konsekvenser for de mindre lokalsamfund så ”go ahead” og klø på med afviklingen. Hvis ikke, er det måske nu, du skal tage et personligt standpunkt. Melde det ud og stå ved det.

Du er valgt af dine vælgere og har en forpligtigelse til at følge dem. Du har din egen vilje og er ganske berettiget hertil.

Med venlig hilsen
Brian Falk
www.vardelisten.dk

vist 3143 gange  
Annonce

Udvalgte nyheder

februar