torsdag 26 jan 2017 - Ansager
Skolestruktur: Hej Byrødder
Kaj-Åge Jensen har sendt dette brev til samtlige byrådsmedlemmer

Hej Byrødder - sendt til Ansager.Info

Sender lige skemaet over ressourcetildelingsbehov. Bemærk at tallene er korrigeret sidste gang 5/9 2016 som faktuelle med et elevtal på 5446 og udløser 257 klassedannelser.

Det forventede elevtal pr 15/3 2016 på 5433 udløser 255 klassedannelser. En forskel på 13 elever udløser altså 2 klassedannelser mere.

Til sammenligning kan man se på campustallene, hvor der er seks 10-ende klasser med ialt 150 elever.

En optimering her til et elevtal på 28 elever ialt 140 elever udløser fem klassedannelser. De resterende 10 elever udløser den sjette klassedannelse, så der er plads til yderligere 18 elever, uden at det koster ekstra. Men det viser, at selvom tiende årgang er samlet på samme skole, kan man ikke optimere klassekvotienten, da den dannes ud fra de faktuelle elever. Sådan vil det også være, hvis man samler 7.-9. årgang samme sted.

På de tre store skoler i Varde, som de ser ud i dag fra 0.-9. klasse, kan der sammenlagt kun spares to klassedannelser, hvis alle eleverne var på samme matrikel. Og samtidig kræver det både udbygning og ombygning.

At lave en beregnet optimering svarende til Per Rasks 15 millioner er lig 16,75 færre klassedannelser = med 469 elever kan kun lade sig gøre i et regneark.

I den virkelige verden udløser 13 elever mere - i forhold til forvaltningens faktuelle optælling kontra de forventede - to klassedannelser.

Nedlæggelse af overbygningen i Ansager vil komme til at koste Varde Kommune 64 elever a' 70.000kr.= 4.480.000

Sammenholdt med nettoudgiften i Varde kommune på 64 x 30.000kr. Lig med 1.920.000kr.

Altså en merudgift på 2.560.000kr.

Kaj-Aage

Hent regneark i Excel: Ressourcetildeling

vist 948 gange