mandag 9 jan 2017 - Ansager
Høringssvar fra Skovlund-Ansager Udviklingsråd
Vi mener det er vigtigt at bevare den nuværende skolestruktur.

Byrådet må tage sit ansvar på sig omkring nedslidte bygninger, skolerne kan ikke klandres for at bygningerne ikke er blevet vedligeholdt , så besparelsen på de 20.000.000 er ikke noget vi kan forholde os til.

Vi ønsker at Ansager skole og de øvrige overbygningsskoler bevares, vi er i gang med en udvikling både i skolen og i lokalsamfundet, som Varde byråd har været en stor del af, derfor lad os fortsætte den gode udvikling, som allerede er i gang. Andre kommuner har også nedlagt skoler, men har fundet ud af at der ikke er mange hundrede tusinde at spare, da der bliver transportudgifter, mindre tilflytning derfor mindre skatteindtægter og husene falder i værdi.

Vi har en meget velfungerende skole i Ansager, som vi meget meget gerne vil bevare. Jeg har hørt fra andre at problematikken med overbygning, som er uafklaret , gør, at børnefamilier ikke tør købe hus i byen. Kære Byråd , lad os bevare den gode skolestruktur vi har i dag, lad os bevise at vi gerne vil udvikle de mindre samfund til gavn og glæde for hele Varde kommune, luk snakken om nedlæggelse af skoler og overbygninger.

Det vil være en katastrofe for Ansager og kommunen, hvis man nedlægger overbygningen på Ansager skole.

Foreningslivet vil forsvinde, da der ikke er børn og unge mennesker til at deltage og træne.

Mange forældre vil være fristet til at sende deres børn til Grindsted, da det er der de senere kommer til at gå på gymnasiet eller handelsskole. Det vil koste kommunen flere penge, end det vil koste at bevare overbygningen i Ansager.

Forslag til ændring af strukturen:

Lad daginstitutioner, skole og fritidsordning ledes af skolelederen med fælles bestyrelse, så vil vi kunne få den røde tråd, fra børnene er helt små til de skal videre i skolesystemet, gymnasiet eller handelsskole mm.

Det vil også være en mulighed at lade skoledistriktet være meget større end i dag, så overbygnings elever kan vælge ud fra valgfagene hvilken skole, de vil gå på. Skolerne kan udbyde valgfag, som eleverne så kan vælge, eks.: Ansager, Tistrup og Agerbæk udbyder et eller 2 spor, Ølgod udbyder måske 3 spor, eleverne vælger hvad de bedst kan tænke sig eller indordner sig under det, som deres egen skole tilbyder.

Varde byråd bedes tænke i udvikling af landdistrikterne og ikke i afvikling af samme, dette gøres bedst ved at lade alle skoler overleve. Lad os vise, at vi kan og vil.

Skovlund-Ansager Udviklingsråd

Karin Nielsen, formand

vist 1076 gange