søndag 8 jan 2017 - Ansager
Bevar velfungerende skoler og institutioner
Skiv under på henvendelse til kommunen om at bevare velfungerende skoler og institutioner
Skiv under på henvendelse til kommunen om at bevare velfungerende skoler og institutioner
Indsamling af underskrifter til støtte for at bevare alle vore velfungerende skoler og institutioner i Varde Kommune

Støt med din underskrift denne henvendelse til Varde Kommune:

Arbejdsgrupperne, som kommunen nedsatte til at komme med forslag til en ny skolestruktur, har på forhånd været tvunget til at arbejde under det bundne kommisorium at finde en besparelse på 20 millioner. Styregruppen har siden udsendt tre skolestrukturforslag til forhøring. Styregruppen ønsker en højere kvalitet og vil endvidere skaffe penge til renoveringer af nedslidte skoler i Varde.

Men deltagere fra arbejdsgrupperne kan ikke genkende deres egne forslag. Og der er intet belæg for, at kvaliteten højnes ved at centralisere skoler til store kaserner samt etablere rene overbygningsskoler. Tværtimod ved man, at mindre skoler skaber forudsigelighed og trygge rammer i hele skoleforløbet, hvilket er afgørende for positiv læring.

  • Lokal forankring giver lokalt medejerskab og skaber nye ansvarlige medskabende borgere!
  • Nedlæggelser giver vrede frustrerede forældre, oprettelse af friskoler og dermed endnu færre børn i folkeskolen, end det faldende børnetal udløser.
  • Nedlæggelser giver skolebørn, der pendler ud af kommunen.
  • Nedlæggelser af folkeskoler og institutioner gør lokalsamfund med lang skolevej eller tvungen forældrebetaling uinteressante.
  • Nedlæggelser nedsmelter lokalsamfundene og dermed udvikling af Varde Kommune.

Underskriftsindsamlingen er startet af Kaj Aage Jensen og Niels J. Nielsen og gælder for hele kommunen. Der er indtil videre afleveret plakater og lister til manuel underskrift i følgende byer: Starup, Nordenskov, Tistrup, Horne, Ansager og Ølgod.

Du kan underskrive online her: Varde kommune - Skolestrukturen

vist 1315 gange