søndag 4 dec 2016 - Ansager
Ro på - børnene er på vej
Elever fra overbygningen på Ansager skole
Elever fra overbygningen på Ansager skole Foto: Kitty Gamkinn
Debatindlæg om ny skolestruktur af Uffe Lysholt Hansen

Varde kommunes dystre udsigter om børnetallene bygger på en fejlagtig præmis. Nemligt år 2000 som referenceår for fødselstallet. Ser man bort fra år 2000 har fødselstallet i Kommunen været stabilt frem til 2010 hvor der ses et fald på 15%. Forklaringen findes i de historisk små generationer i 1980'erne, samt finanskrisen. Faldet følger landstendensen.

Fremadrettet vil der i de kommende 10 år forventes en støt stigning i fødselstallet frem mod år 2025.

Varde Kommune ligger lavere end landsgennemsnittet for indbyggere i alderen 20-29 år, hvilket på ingen måde er bekymrende. De er i de større uddannelsesbyer og vender tilbage til landdistrikterne når de begynder at stifte familie i 30 års alderen. Det kan bl.a dokumenteres i Ansager og Næsbjerg. De ved hvad de mindre lokalsamfund kan tilbyde af nærvær, tryghed og lokalt engagement for både børn, unge og voksne. Det er kvalitet for dem.

Her bør Varde Kommune investere i og udvikle i de små og mellemstore landsbyer.

Det er bekymrende at Varde kommune nu skaber utryghed omkring de lokale tilbud; også de velfungerende. Særligt skærper det bekymringen at Kommunen bruger statistikken og befolkningstilvækstprognoserne mod bedrevidende for at legitimere et politisk udspil.

Derfor opfordrer jeg Varde Kommune til at holde hovedet koldt, fortsætte investeringen i landsbyerne, bevare den nuværende struktur de næste 10 år og følge udviklingen nøje.

TØR i det, vil vi gøre alt der står i vores magt for at vise at VI KAN OG VIL.

Uffe Lysholt Hansen

vist 1788 gange