onsdag 30 nov 2016 - Ansager
Det nye menighedsråd
Ansager menighedsråd har konstitueret sig som følgende:

Formand: Vivian Gosch
Næstformand: Jørgen Lilleholt
Kirkeværge: Karsten Madsen
Kontaktperson: Vivi Hansen
Kasserer: Lillian Sørensen
Menigt medlem: Henning Hermansen
Sekretær: Trine Lydeking Taylor

Vivian Gosch

vist 662 gange