tirsdag 29 nov 2016 - Ansager
Debat: De 14 døgn
Folkeskolebørnene i Skovlund og Ansager kan se frem til et betydeligt antal timer på landevejene, hvis Varde Kommunes ønske om en strukturændring bliver vedtaget.

Varde Kommune har udgivet 3 forslag til ændring af skolestrukturen i Varde Kommune. Forslagene er sendt ud til debat blandt borgerne i hele kommunen og skal efter planen blive til et egentligt forslag, der planlægges vedtaget i foråret 2017 og implementeret ved begyndelsen af skoleåret 2018.

Varde Kommune begrunder strukturændringerne med en: "bekymring for, hvad det faldende børnetal får af betydning for kvalitet og økonomi i skolerne". Selvom det ikke i forslagene er nærmere skitseret, hvordan kvaliteten øges, er det nærmest umuligt at forestille sig, at det kan opveje den væsentlige forringelse, som alene den øgede transporttid vil medføre.

Et af forslagene er nemlig at flytte overbygningen (7., 8. og 9. klasse) på Ansager Skole til Ølgod Skole. Ifølge forslaget indsættes en ekstra bus fra Ansager med afgang kl. 07:20 mens børnene på vejen hjem skal benytte den eksisterende kollektive trafik, der har afgang fra Ølgod kl. 15:27 og er i Ansager kl. 16:06.

Med de aktuelle køreplaner og ringetider er der således afgang fra Ansager 1 time tidligere end mødetiden i dag, mens de kære børn kan se frem til at være hjemme 45 minutter senere end i dag. I alt mindst 105 minutters transport om dagen eller mere end 14 hele døgn pr. år. Er det Prisen for Kvalitet?

Det KAN OG VIL jeg ikke byde mine børn, og jeg er meget bekymret. Det er nemlig alle tre forslag der lægger op til at flytte elever fra Ansager. Et af forslagene endda allerede fra 4. klasse.

Det bliver spændende at høre Varde Kommunes svar på dette spørgsmål til Borgermødet i Skovlund Ansager hallen den 30. november kl. 18:30.

Så har jeg ikke engang været inde på, at Varde Kommune vil presse 56 Ansager skolebørn ind i en rutebil (som også benyttes af andre), hvor der kun er 45 siddepladser! Nogen skal vel stå op. Men det er nok også prisen for kvalitet.

Brian Falk, en bekymret far

vist 1344 gange