mandag 28 nov 2016 - Ansager
Hvad er kvalitet i skolen?
Debatindlæg om ny skolestruktur af Maria Knudsen, formand for skolebestyrelsen

Kvalitet i skolen er en mavefornemmelse i os alle. Vi har hver vores holdning til, hvad kvalitet egentlig er - som forældre, som lærer, som ledelse, som politiker og selvfølgelig også som elev.

Men det vigtigste er vel i bund og grund, som Erik Buhl har udtalt, at vi som forældre sender glade børn i skolen om morgen og får et glad barn hjem fra skole. Det er i forældrenes og elevens interesse, men da også i lærerne, ledelsen og politikernes interesse.

Der er to sider af en skoles kvalitet; den faglige kvalitet, hvor man måler på, hvor dygtige eleverne bliver, og så er der den personlige kvalitet, hvor man måler på trivsel.

Den faglige kvalitet er selvfølgelig en væsentlig faktor, og her præstere Ansager Skole et flot resultat. Ser man på undervisnings effekten, så ligger Ansager skole på første pladsen i Varde Kommune ifølge Cepos. Med andre ord: I arbejdet for at skabe de bedste vilkår for vores børn i Varde kommune, som de fleste nok er enige om er en af politikernes allervigtigste opgaver, så er Ansager skole et aktiv, som kan leverer et flot niveau.

Gode og nære relationer er en forudsætning for et barns trivsel og læring. Ansager skole danner perfekte rammer for at understøtte dette, da det er en ”lille” og velfungerende skole med plads til det enkelte barn og dets behov. Skolen skaber gode relationer på tværs af årgangene, og der er et positivt samspil mellem de mindste og de ældste elever på tværs af skolens klassetrin.

Kommunen bør respektere, at mange borgere har valgt at bo i landsbyerne pga. de nære værdier. Værdier, som medvirker til trivsel og udvikling af vores børn i skolen. Og at kommunen vil være med til at bevare det frie valg. Valget mellem by og landsby. Det frie valg mellem lille og stor skole.

De børn vi har i overbygningen, er de børn, som vi skal have til at bosætte sig med deres familier i vores lokalsamfund, det gør man ikke ved at vise dem, at centralisering er vejen frem.

På Ansager skole har vi et tæt samspil mellem forældre og lærere og det anser vi, som en vigtig faktor, da det samarbejde kan være medvirkende til, at vi i fællesskab kan skabe trivsel og udvikling og sætte mål sammen med det enkelte barn.

Ansager er en god og velfungerende skole, hvor vi som forældre bliver inddraget, og hvor vi har vores daglige gang. Det er høj kvalitet for os og ikke mindst for vores børn. Vores skole er en skole i vækst med meget stor fokus på trivsel og læring ved det enkelte barn.

Vi kan og vil.

På vegne af skolebestyrelse, Maria Knudsen, formand

vist 1224 gange  
Annonce