mandag 28 nov 2016 - Ansager
Mariefestival 2016 - hvordan er det gået?
Børneoptoget ved Mariefestival 2016
Børneoptoget ved Mariefestival 2016
Nu er regnskabets time kommet. Det hele er gjort op, og det er altid spændende, hvordan det er gået.

Vi ser tilbage på en god festival. Vi var meget heldigere med vejret i forhold til 2015, musikken lød lystig fra alle kroge og hjørner og folk hyggede og morede sig. Antallet af overnattende gæster på campingpladsen har været stødt stigende fra år til år, så i 2017 udvider vi yderligere med 20 pladser.

Musikafdelingen – hvor billetindtægterne gerne skulle dække alle udgifter til og omkring musikken – hænger stadig ikke helt sammen, men underskudet var af en størrelsesorden, så vi ikke er i tvivl om, at vi skal have endnu en Mariefestival i 2017. Det ville dog være fantastisk, hvis vi kunne få solgt lidt flere billetter, så lad dette være en opfordring til at forære en partout billet i julegave.

Vi ønsker også endnu engang at sende en stor tak til alle de frivillige hjælpere, der har lagt mange timer i festivalen, men også en særlig tak til vore sponsorer, som har givet et kontant beløb til musikken. Det drejer sig om:

Ansager skole, Ansager Musik Hotel, Ansager el, Ansager byudvikling, Ansager Plejehjems vennekreds, Ansager Hjørnekro, Ansager Turist, Ansager Menighedsråd, Sloop, Varde Kommune, AIF og Musikgalleriet.

Vi er nu en lille arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ansager Byudvikling ved Per Thisted og Lisbeth Mortensen, Ansager Borgerforening ved Jørn Kristensen og Johnny Enghave, Helge fra Musikgalleriet og undertegnede fra AIF, som arbejder på at få etableret en ”forening for Mariefestival”.

Der vil i foråret 2017 blive indkaldt til en stiftende generalforsamling, hvor alle interesserede kan komme og høre om foreningen samt have mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Jeg kan i øvrigt fortælle at AIF kom ud af festivalen med et meget tilfredsstillende resultat.

På arbejdsgruppens vegne Britta Buhl, formand for AIF

vist 1851 gange