søndag 27 nov 2016 - Ansager
Vi kan og vil udfordre befolkningsprognoserne
Elise Saxild Kristensen fra bosætningsudvalget glæder sig over heftig byggeaktivitet på Egedalen og vil samtidig skabe flere nye lejemål i Ansager
Elise Saxild Kristensen fra bosætningsudvalget glæder sig over heftig byggeaktivitet på Egedalen og vil samtidig skabe flere nye lejemål i Ansager Foto: Karsten Madsen
Debatindlæg om ny skolestruktur af Elise Saxild Kristensen, bosætnings­udvalget

Som medlem af bosætningsudvalget og tovholder for vores 5 velkomstambassadører ser jeg løbende nye tilflyttere. Derfor tør jeg godt sige: ”Det spiller i Ansager”.

Det er ikke kun på musik, sport- og teaterfronten, at det spiller, men vi har også fundet melodien, der gør Ansager værd at bosætte sig i for såvel unge, børnefamilier, singler som den ældre generation.

Vi arbejder målrettet for, at Ansager skal være værd at bosætte sig i, hvilket også er visionen i Ansagers udviklingsplan. En plan der i høj grad hviler på samskabelse med Varde kommune. En kommune som går aktivt ind for at støtte og udvikle lokalsamfundene.

Vi oplever, at der tages ansvar i byen, og vi oplever, at flere og flere finder Ansager værd at bosætte sig i. Og netop på grund af den øgede efterspørgsel på lejeboliger i Ansager, vil bosætningsudvalget sammen med interessenter etablere flere lejemål i byen.

Varde Kommunes påtænkte strukturændring af dagtilbud og skoler hviler på en præmis om faldende befolkningstal, som er taget fra Danmarks statistiks befolkningsprognoser.

Vi er ikke enige i denne præmis, og vi kan og vil udfordre den. Der er allerede sket en ændring. Unge flytter tilbage pga. deres forankring og den påvirkning, lokalområdet har givet dem. De søger tilbage med familie eller for at stifte familie, og ønsker at skabe en tilværelse her. Den nuværende skole har været værdiskabende gennem deres egen opvækst, og de ønsker, at den også skal være til stede i deres børns liv. En skole, som skaber rammerne for ”det gode liv” for deres børn.

Alene inden for det sidste år er der tilflyttet 15 skolebørn og 12 børn under skolealderen til Ansager og næropland.

Ansager kan og vil.

Indlæg v/ Elise Saxild Kristensen, Hestkærbrovej, 6823 Ansager,
på vegne af bosætningsudvalget og velkomstambassadørerne i Ansager

vist 2416 gange