torsdag 24 nov 2016 - Ansager
Tranen har det godt, men vores skole er i fare
Teilmannske trane truede med at falde ned i januar 2014
Teilmannske trane truede med at falde ned i januar 2014
Opfordring fra Ansager Menighedsråd

Kan I huske, da stormen for et par år siden var skyld i, at kirkens vartegn, den stolte trane, blev noget vingeskudt. Det betød meget for os, når vi færdedes omkring kirken, at kirketårnets stærke symbol havde lidt skade, og det skulle bare bringes i orden. Det blev en vanskelig og dyr opgave, men forsikringen og dygtige håndværkere klarede det, og kirkens vartegn møder os stadig hver gang, vi kommer forbi Ansagers torv.

Hvis Vardes Kommunes byråd beslutter sig for at nedlægge Ansager Skoles overbygning, vil det påføre både skolen og vores lokalområde en varig skade, der ikke kan repareres igen, og som i sidste ende kan gå hen og blive meget dyrere, end det at have en skolestruktur med flere små skoler forankret lokalt. Børn og unge, der lever og færdes lokalt, får lokal forankring, lokalt medansvar og dermed ansvarsfølelse. De får tid og mulighed for at deltage i og bidrage til sunde fællesskaber.

Vi har samtidig som voksne meget større chance for at kunne følge med og leve med i vores børn og unges skole- og fritidsliv. Alt sammen noget man bør betragte som en slags forebyggende socialt arbejde. Kommunen kan bare spørge vores SSP medarbejdere. En del kommunalpolitikere kan også spørge sig selv, hvorfor de har valgt at deres egne børn skulle vokse op i et mindre lokalområde.

Kirke og skole har brug for at arbejde sammen bl.a. om konfirmationsforberedelsen. Det ville blive vanskeliggjort af en længere skolevej og mødetider. Det vil betyde ekstra buskørsel og dermed være en fordyrelse for kommunen. Konfirmander, forældre, præst og kirke vil også gerne have mulighed for oplevelsesrig undervisning. Tiden til dette vil ikke være der med en længere skolevej, og motivationen er som bekendt heller ikke stor, når man som teenager er ”kørt” træt.

Vores opfordring fra menighedsrådet er derfor til Ansagers borgere – unge som gamle, at I læser de indlæg, som kommer på Ansager Info, at vi viser vores interesse og dermed vores støtte, at vi mødes på borgermødet den 30. november kl.18.30 i hallen, så vores gode skole ikke vingeskydes, men stadig kan være den levende, højtflyvende kreative og højt faglige skole, den er – til gavn for os alle.

Vivian Gosch, Ansager Menighedsråd

vist 2428 gange