onsdag 19 okt 2016 - Ansager
Har Stauning nogensinde været i Ansager?
Thorvald August Marinus Stauning (26. oktober 1873 - 3. maj 1942), Søn af Karetmager P.A. Stauning og hustru f. Hansen. Dansk socialdemokratisk politiker. Han blev den første danske, socialdemokratiske statsminister.
Thorvald August Marinus Stauning (26. oktober 1873 - 3. maj 1942), Søn af Karetmager P.A. Stauning og hustru f. Hansen. Dansk socialdemokratisk politiker. Han blev den første danske, socialdemokratiske statsminister. Copyright
Ansager Lokalhistoriske Arkiv fik forleden stillet dette spørgsmål og har undersøgt sagen

Spørgsmål til arkivet:

- Min oldefar Martin Peder Markussen sad i sognerådet, var formand for sygekassens og i fagforeningens bestyrelse. Han var i følge min mormor ivrig socialdemokrat. Mine mostre påstod altid at Stauning havde været hjemme i deres hjem. Jeg tror ikke rigtig på det.

- Nu skal vi til krondiamantbryllup ved min sidste moster, og jeg ved, at snakken kommer til at gå på, da Stauning var i Ansager. Derfor mit spørgsmål: Har Stauning nogensinde været i Ansager?

Arkivets svar:

Jamen det har han da. I Vestkysten den 21. jan 1929 er en omtale af Staunings besøg i Ansager:

- Fhv. Statsminister Th. Stauning taler i Ansager Afholdshotel. N.C. Paggard bød velkommen. I diskussionen deltog Aage Madsen, Anders og Regner Christensen, Grønmose.

Karsten Madsen

Læs mere på Wikipedia: Thorvald Stauning

vist 644 gange