tirsdag 20 sep 2016 - Ansager
Hvem er vi?
Orientering om "Det Kreative Hus i Ansager"

Hvem er vi?

Vi er et udvalg under Ansager byudvikling bestående af følgende medlemmer: Medlem af bestyrelsen for Ansager byudvikling og tovholder for området for musik, kultur og kreativitet Lisbet Steen Mortensen, projektleder Inger S. Knudsen, daglig tovholder Jørgen Jessen, Herdis Speedtsberg, Marianne Fjord, Tove Engelbrecht, Per Ottesen og Anne-Mette Svingholm.

Udvalget arbejder for etablering af DET KREATIVE HUS i Ansager.

Hovedmål:

Vi ønsker at skabe et kunstnerisk og kulturelt kraftcenter i Ansager og gøre byen kendt som stedet hvor musik og kreativitet kan blomstre på alle niveauer, fra "den glade amatør til den professionelle kunstner".

Vi ønsker, at Det Kreative Hus skal være eksponent herfor og samtidig understrege lokalsamfundets musiske og kreative kulturarv (f.eks. jydepotter)

Uddybning:

Det kunstneriske og kulturelle kraftcenter skal være med til at brande byen.

Udstillinger, salg og workshops skal trække tråde fra Det Kreative Hus til områdets mange lokale kunstnere og deres værksteder.

Som eksponent for områdets autentiske styrke indenfor musik, natur og kreativitet, ser vi Det Kreative Hus være i stand til at tiltrække turister og fremme bosætning og iværksætteri.

Projektets betydning:

Etablering af Det Kreative Hus, vil få stor betydning for byen og lokalområdets udvikling og understøtte udviklingsvisionen i ”Ansager 2018”:

  • Ansager er et besøg værd og værd at bosætte sig i.
  • Ansager er kendt som højborg for musikkulturel og kreativ innovation og udfoldelse, et spændene og indbydende bymiljø og en beliggenhed i et enestående oplevelsesrigt naturområde.
  • Byens identitet og særkende fremmer Det Gode Liv og styrker antallet af besøgende, bosætningen og iværksætteri.

Status for projektet:

Udvalget arbejder i øjeblikket på at finde egnede lokaler til Det Kreative Hus.

For at sætte gang i kreativiteterne her i efteråret 2016, har vi valgt at udbyde 2 kurser via LOF. Det handler om et lerkursus over 5 aftner med Tove Engelbrecht som underviser, og et fluebindingskursus over 5 aftner med Allan Toft som underviser. Se annoncer om tid og sted på lof.dk

Herudover vil vi lave nogle temaaftner i oktober, november og december. Disse temaaftner omhandler ler, kort og til og fra mærker til julegaverne og gaveindpakning.

Vi inspirerer og hjælper hinanden. Da vi mangler lokaler, har Tove Engelbrecht tilbudt husly i hendes værksted Vejlevej 62, Ansager. Se annonce her på Ansager Info.

Det Kreative Hus

vist 1492 gange