torsdag 8 sep 2016 - Ansager
Nyt fra Ansager Kirke
Ansager Kirke ved gudstjeneste med levende lys
Ansager Kirke ved gudstjeneste med levende lys Foto: Karsten Madsen
Hvordan ser Ansager Pastorat ud efter 1. januar 2017

Der har været forespørgsler vedrørende delingen af vores pastorat.

Efter høring og møder med de tre menighedsråd fra Ansager, Skovlund og Stenderup slog biskoppen fast, at vores fælles pastorat skulle deles. Ved at dele opnåede man, at pastoratet ikke lå i to provstier, og at man kunne spare ½ præstestilling.

Stenderup skilles fra

Det betyder, at Ansager og Skovlund må sige farvel til et rigtigt godt og mangeårigt samarbejde med Stenderup Sogn og menighedsråd - et samarbejde, vi meget gerne ville være fortsat med.

En præst og to menighedsråd

Fra 1. januar består Ansager Pastorat derfor af Ansager og Skovlund sogne med én fælles præst, med hver vores kirke og med hvert vores menighedsråd. De to menighedsråd er altså ikke, som nogen har spurgt til, slået sammen til et. Samarbejdet kommer som hidtil til at foregå i 2-3 årlige fællesmenighedsrådsmøder og i det nedsatte præstegårdsudvalg.

Der er nye opgaver for et nyvalgt menighedsråd at tage fat på. Vi skal skabe et godt samarbejde med vores nye præst Trine Taylor, vi skal arbejde videre med en udviklingsplan for kirkegården og med ønsker om en udvidelse af Sognegården, og vi skal passe den årlige drift af kirken, kirkens jord og kirkegården.

Kirken er Guds Hus og vores kirke, hvor vi mødes i glæde og sorg og for at høre Bibelens ord igen og igen.

Informationsmøde

Vores kirke ligger som et vartegn midt i vores by, og vi kan ikke være den foruden. Det kræver en indsats. Vær med til at bakke op om menighedsrådsarbejdet ved at møde op til vores informationsmøde tirsdag den 13. september kl. 19.00 i Sognegården.

Vivian Gosch, Ansager Menighedsråd

vist 991 gange