fredag 2 sep 2016 - Ansager
Hvad vil vi med Skovlund-Ansager hallen?
En udvikling- og handlingsplan er nødvendig for at hallen fortsat kan få støtte fra kommunen

Senest ved udgangen af marts 2017 skal hallen have udarbejdet en funktionel udviklingsstrategi og handlingsplan overfor Varde Kommunes politikere, hvis hallen fortsat vil have del i økonomiske midler fra kommunen.

Alternativet til dette vil nok være en afvikling af Skovlund Ansager Hallen.

Derfor vil hallens bestyrelse og repræsentantskab i løbet af ret kort tid indkalde områdets foreninger, brugere og lokalbefolkning til dialog.

- Hvad skal der ske?

- Og hvad vil vi bruge Skovlund-Ansager hallen til fremadrettet?

Bent Haahr, halinspektør

vist 364 gange