lørdag 18 jun 2016 - Ansager
200.000 kr om året til musik og kreativitet
Modelfoto: Musik og kreativitet i Ansager
Modelfoto: Musik og kreativitet i Ansager Foto: Fotolia Copyright
Varde Kommune har bevilget kr. 200.000,- pr. år over de kommende fire år til projekter omkring musik og kreativitet i Ansager

Der er nu nedsat en styregruppe bestående af: Leo Christensen, Lisbet Steen Mortensen, Tenna Madsen, Birthe Fjord, Lone Kruchov Alslev, Sonya Christie og undertegnede, som arbejder og tager beslutninger ift. det flotte tiltag.

Følgende er foreløbigt programsat i 2016:

  • 23. juni: Bedsteforældredag med musik i ”Børnehaven Naturligvis” fra kl. 10-14
  • 2.-4. september: Mariefestival med deltagelse af elever fra Ansager skole og Skovlund Friskole
  • 3.-4. november: Musik Camp på Ansager Skole for elever 5.-9- årgang Ansager/Skovlund
  • Efteråret: Musikkursus for børn og pædagoger i ”Børnehaven Naturligvis”. Hver uge i 2-3 måneder
  • Maj/juni 2017: En børnemusikfestival i Ansager. Tidspunktet ligger endnu ikke helt fast.

Der vil endvidere blive brugt penge til indkøb af musikinstrumenter til ”Børnehaven Naturligvis” og ”Ansager Skole” i 2016.

Vi glæder os meget til at komme i gang (-:

Lars Offersen, projektleder

Fakta

Pengene er givet til "Understøttelse af musikprofil i Ansager" og er konkret udmyntet i projektet "Musik og kreativitet i Ansager", der er et projekt under Ansager Byudvikling.

I ansøgningen til Varde Kommune lød det:

- For at understøtte intentionerne i Ansagers vækststrategi ”Med kulturen som storsejl for vækst” foreslås det, at indfrielsen af visionerne for skole- og dagtilbud understøttes af mulighed for tilkøb af musik- pædagogiske kompetencer til udvikling af børnehave og skole.

- Tiltaget har til formålet at bidrage til at udvikle musik-profil i såvel skole- som dagtilbud. Den nærmere udmøntning aftales i det lokale samarbejde.

Kommunen bevilgede udfra ansøgningen 200.000 kr om året i fire år.

Lisbet Steen Mortensen er formand for musik og kreativitets projekter under Ansager Byudvikling. Hun er således den, der koordinerer de forskellige kreative projekter.

vist 1093 gange