tirsdag 24 maj 2016 - Skovlund
Velkomst med måde...
Læserbrev af Holger Christensen, Skovlund

Ved receptionen efter præsteindsættelsen i Skovlund søndag den 22. maj nævnede menighedsrådets formand, Morten Bang Petersen, at det ikke er ukendt, at præster bliver, til ”håret falder af”!

Straks faldt mig et par andre tanker ind: 2 organister ved Skovlund kirke i knap 85 år. Førstelærer og kirkesanger, Klaus Vilhelm Sørensen, i 40. Førstelærer og kirkesanger, Jens Ladekjær, i 35 år. Kirkesanger Gudrun Øllgaard Andersen i 25 år. Nuværende kirkesanger, Jørgen Thomsen, i foreløbig 19.

Pastor Hans Thyge Bisgaard var her i 15 år, pastor Peter Gjelstup i 20, og efter sigende fratræder pastor Karl Lund til 1. januar 2017 efter 36 år.

Lærer Kirsten Lorentzen fratrådte skolen efter 37 år, mens lærer Anna Christensen ”kun” opnåede 34.

Man kan se, at håret måske ikke just faldt af, men det blev vel en anelse grånet som Grundtvigs skyer ved løvfaldstid.

Jeg skal ikke gisne om, hvorvidt vor nye præsts hår ”falder af”, men med ovenstående vil jeg gerne vise, at man ikke har haft for skik at ”rende af pladsen i utide”. Det tyder på, at man har følt sig hjemme her.

Jeg er ikke glad for, at der opstod et par pinlige situationer ved sammenkomsten i konfirmandstuen. Det kan ramme mig selv, at ingen tog ordet til velkomst, men jeg var helt sikker på, at den sag var på plads ved borgerforeningens mellemkomst. Ligeledes kiggede jeg forgæves efter byens flag på torvet.

Jeg trøster mig med, at det nok var den bekendte jyske ”generthed”, der meldte sig i stuen.

Under alle omstændigheder tør jeg på hele sognets vegne love Trine Lydeking Taylor et altid loyalt og trofast bagland.

Holger Christensen, Markvangen 2B, Skovlund

vist 795 gange