fredag 20 maj 2016 - Ansager
Blomsterkasser 2016
Blomsterkasser vil igen i år bidrage til at udsmykke Ansager
Blomsterkasser vil igen i år bidrage til at udsmykke Ansager Foto: Erik Jessen
Ansager smykkes igen med blomsterkasser

Sidste år var Ansager smykket med 12 blomsterkasser på Stationsvej i tiden frem imod Mariefestivalen og et par måneder derefter. I år ønsker vi at gøre noget lignende, men ønsker at udvide med Vestergade og evt. Nørregde, Søndergade og Østergade. Derfor leder vi efter sponsorer. Sidste års sponsorer er blevet/vil blive kontaktet ang. mulig gentagelse. Men vi mangler flere. Derfor denne henvendelse.

Man kan tegne sig for én eller flere blomsterkasser af lignende udseende som de viste på billederne. Hver kasse forsynes med sponsors navn og placeres enten efter en overordnet plan eller efter ønske fra sponsor. De gamle kasser genbruges, og det vil de nye også blive (evt. sortmalede) fremover, så kun planter og sphagnum tilføres år efter år. Når kasserne 2-3 måneder senere fjernes, vil de blive tømt på genbrugspladsen, og sponsorerne og andre vil kunne hente planter efter ønske. Tidspunktet vil blive annonceret i ansager.info.

Tidspunktet for opsætning af blomsterkasserne hænger sammen med flere ting:

  • Pyntning af byen frem mod festivalen.
  • De fleste er kommet hjem fra ferie og kan holde øje med/passe deres planter, hvis de har ønsket en speciel placering.
  • August-oktober er normalt en meget regnrig periode, så vandingsbehov er reduceret eller helt væk.

Én blomsterkasse koster 700 kr. Ved køb af flere er prisen 600 kr/stk. Kasserne forudbetales inden 1. juli, og leverance sker til dem, der har bestilt og betalt. Kontonummer bliver udleveret til sponsorer, når de har bestilt deres kasse(r). Bestilling modtages allerede i dag af Erik Jessen på telefon 31310917. Hold jer ikke tilbage! Jeg har mobilen og et skema i lommen det meste af tiden.

For Ansager Byrum & Miljø, Erik Jessen

vist 683 gange