torsdag 7 apr 2016 - Skovlund
Skovlund Ansager udviklingsråd
Referat fra generalforsamlingen den 31. marts 2016

Torsdag den 31.03.2016 kl. 19.00 i Skovlund Kulturhus.

 • Valg af dirigent:
  Valgt blev Kristian Støjberg
 • Formandens beretning.
  Karin Nielsen berettede om de forskellige ting udviklingsrådet havde medvirket i og støttet.
  Udviklingsrådet havde selv arrangeret Åens dag ved stemmeværkspladsen. Det blev en succes som bliver gentaget i 2016.
  I Ansager har der været holdt førstehjælpskursus i Ansager hallen.
  Der har været besøg på Ansager plejehjem af Sophie Løhde. Skovlund Ansager har meldt sig til at være demens venlig område.
  Der arbejdes på at lave film om udviklingsrådet.
  Magnus Dahlman fortalte at restbeløbet på 164100 til stemmeværkspladsen vil blive betalt af Varde kommune. De øvrige sponsorer er Friluftsrådet og SE og LAG.
  I forbindelse med Ruban blev der foreslået om man kan finde løn til en webmaster.
  I forbindelse med filmen om udviklingsrådet blev der foreslået at man arbejder på at lave en ny film om området.
  Ove Nørager cykelruter er ikke med I Varde kommunes ruter over cykelmuligheder.
  Der blev talt om trampestien fra Skovlund/Vejlevej til stemmeværkspladsen.
 • Aflæggelse af regnskab:
  Finn Grundahl fortalte at vi stadig har penge på kontoen. Der er i 2015 bevilliget penge til Ansager byudvikling og Skovlund vision og indvielse af Kulturhus. Desuden er der brugt penge til Åens dag og møder.
 • Valg til UR:
  Karin Nielsen, Poul Henrik Hansen og Kristian Støjberg blev genvalgt.
  Ove Nørager ønskede at blive afløst. Ansager finder en afløser.
 • Valg af revisor:
  Ole Andreasen blev valgt.
 • Evt:
  Efter Generalforsamlingen talte Goranka Sohnemann om frivillignet under Dansk flygtningehjælp. Goranka stammer selv fra Kroatien
vist 527 gange