onsdag 9 mar 2016 - Ansager
Generalforsamling i AIF
Ansager Idrætsforening holder generalforsamling onsdag den 30. marts kl. 19.30 i Skovlund-Ansager hallen

Dagsorden:

1.Valg af dirigent
a. Ole Nielsen er foreslået
2.Aflæggelse og godkendelse af beretning
a. forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
b. fremlæggelse af budget
3.Behandling af indkomne forslag
a. ændringer i vedtægterne
4.Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
a. Karin Nielsen
b. Gitte Solberg
5.Valg af to suppleanter
a. Ole Nielsen og Jan Kristensen
6.Valg af to revisorer
a. Finn Grunddahl og Lars Black
7.Evt.

Årsmøderne i underudvalgene foregår umiddelbart inden generalforsamlingen.
Fodbold mødes i klubhuset kl 18, og håndbold og gymnastik mødes i hallen kl. 18

vist 513 gange