tirsdag 8 mar 2016 - Tistrup
Begivenheden har fundet sted
Generalforsamling i LAG Fanø-Varde
Mulighed for at besøge Janusbygningen før generalforsamlingen

LAG Fanø-Varde holder generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00 i Minihallen, Hodde-Tistrup Hallen, Lærkevej, 6862 Tistrup.

OBS: Der er mulighed for at besøge Kunstudstillingen i Janusbygningen, der ligger i forlængelse af hallen, fra kl. 18.00 – 19.00. LAG Fanø-Varde afholder udgifterne til entréen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Valg af stemmetællere
  • Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
  • Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for 2015 samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
  • Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
  • Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. §9
  • Valg af revisor.
  • Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller koordinatorerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til det praktiske opfordrer vi til tilmelding på haje@varde.dk eller ha@fanoe.dk senest den 3. marts.

Vel mødt, bestyrelsen for LAG Fanø-Varde

www.lag-fanoe-varde.dk

Læs mere her: Tre oplevelser til LAG generalforsamling

vist 105 gange