fredag 19 feb 2016 - Danmark
Nyhedskriterierne
Hvad gør en nyhed til en god og interessant nyhed for læseren?

Nyhedskriterierne udtrykker læserens ønsker, forventninger og behov. Kriterierne kan bruges til at vurdere, om en historie er god.

De seks overordnede nyhedskriterier:

Aktualitet

Det er lige sket, det er ved at ske, eller det skal til at ske. Det er oppe i tiden. Næsten alle historier, der bringes, indeholder dette kriterium. Men aktualitet alene gør ikke en god historie.

Væsentlighed

Det har en afgørende betydning for det samfund, som læseren er en del af. Det kan være lokalt, nationalt eller internationalt. Det kan også handle om grundlæggende etiske, juridiske eller religiøse emner. For at en historie er væsentlig, skal den være væsentlig for mere end nogle få personer.

Identifikation

Det skal røre læseren følelsesmæssigt. Læseren skal kunne identificere sig med personer eller begivenheder. ”Godt det ikke er mig” eller ”Bare det var mig”. Typisk for formiddagsaviser og ugeblade.

Sensation

Det er overraskende, usædvanligt og gør nysgerrig.

Konflikt

Et modsætningsforhold. Meninger der brydes.

Nærhed

Det foregår i læserens lokalområde eller handler om mennesker læseren kender. Det kan også handle om læserens interesser.

Anvendelse i praksis

En god historie indeholder typisk mindst tre af ovenstående nyhedskriterier. Jo flere jo bedre.

Pas på med "konflikt" punktet. Det er godt stof, men svært at styre. Brug det kun, hvis du virkelig ved, hvad du har med at gøre.

Karsten Madsen

vist 3340 gange