torsdag 11 feb 2016 - Ansager
Skovlund Ansager Venstre Vælgerforening
Generalforsamling I Skovlund Ansager Vælgerforening

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30

Den gamle Station, Stationsvej 1, 6823 Ansager

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetæller
 • Formandsberetning
 • Behandling og fremlæggelse af regnskab.
 • Afstemning/godkendelse af regnskab og formandsberetning
 • Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kom-mende år.
 • Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 • Valg til bestyrelsen. På valg er: Per Due, modtager genvalg, Martin Hansen, modtager genvalg. Kristian Støjberg er indtrådt i bestyrelsen, idet han ved sidste generalforsamling blev valgt som suppleant.
 • Valg af formand.
 • Valg af to revisorer og suppleant(er).
 • Eventuelt.

Formand for Venstre i Varde kommune Lotte Højmark Tang kommer og orienterer om arbejdet som formand i kommune foreningen.

OBS OBS! For at være stemmeberettiget til opstillingsmødet vedrørende valg af Venstres kandidat til folketinget i Varde kredsen, skal indbetalingen være registreret senest den 20. februar.

Mød op og få indflydelse og deltag i opstillingsmødet mandag den 29 februar kl. 19.00 i Hornehallen.

På vegne af foreningen: Birgit Haahr Larsen ( nielshaahrlarsen@gmail.com)

vist 456 gange