fredag 5 feb 2016 - Nymindegab
Oplev: Jackup strandet ved Nymindegab
Jakup med bunden i vejret set fra stranden ca 3 km nord for Nymindegab
Jakup med bunden i vejret set fra stranden ca 3 km nord for Nymindegab Foto: Alice Ravnholt
Det strandede fartøj ligger tæt på kysten og ses tydeligt fra stranden ved Nymindegab

Hvis du vil opleve det noget usædvanlige syn, kan du komme ud til kysten 3 km nord for Nymindegab, hvor der står et skilt mod stranden. Der kører man ud og holder og bestiger en sjov stejl klit. Fra klinten kan man se den strandede og kæntrede Jackup.

Midt- og Vestjyllands Politi melder den 4. februar i forbindelse med strandingen:

Et installationsfartøj, der bruges i forbindelse med havvindmøller, har siden 27. januar ligget på grund syd for Hvide Sande. I aftes væltede fartøjet "Sea Worker" så på grund af den kraftige vind og ligger nu næsten med bunden i vejret syv kilometer nord for Nymindegab.

Fartøjet "Sea Worker" ligger her til morgen næsten med bunden i vejret nord for kysten ved Nymindegab. De første meldinger om fartøjets tilstand er, at der ikke er tegn på olieudslip.

Myndighederne følger sagen nøje og er klar i tilfælde af, at "Sea Worker" mod forventning skulle begynde at lække olie. Søværnet er på opgaven til havs med miljøskibe, mens beredskabet på land står klar til at indsamle eventuelle olierester. Miljømæssigt vil et olieudslip kunne give lugtgener. Umiddelbart er der ikke tegn på, at dieselolien ellers vil forvolde store skader, fordi dieselolie over tid fordamper og forsvinder af sig selv.

Der er i forbindelse med grundstødningen strandingsgods på en strækning cirka 7 km nordpå fra Nymindegab. Midt- og Vestjyllands Politi gør opmærksom på, at det ikke er lovligt for borgere at fjerne strandet gods fra området. Skulle man være i besiddelse af strandet gods, så skal det afleveres - strandfoged Claus Ottesen kan kontaktes på 60 20 16 16.

Karsten Madsen

vist 1188 gange