mandag 1 feb 2016 - Skovlund
Dengang: I dag for 100 år siden
Malersvend Peder Therkildsen blev gift med Marie Magdalene Frandsen i Ansager kirke den 30. oktober 1909
Malersvend Peder Therkildsen blev gift med Marie Magdalene Frandsen i Ansager kirke den 30. oktober 1909
For præcis 100 år siden i dag blev alle i Skovlund skrevet i mandtal

Den 1. februar 1916 for nøjagtig 100 år siden var der folketælling i Ansager sogn, ja i hele landet. En folketælling er en opgørelse over alle personer, der boede i Danmark et bestemt år.

Danmark og Norge havde første gang folketælling i 1769, efterfulgt af årene 1787, 1801, 1834, 1840, 1845. Herefter fulgte en lang række af tællinger med 5 og 10 års mellemrum. Folketællingen for året 1940 er netop for få måneder siden blevet tilgængelig.

Folketællingerne er en god kilde for både lokalhistorie og slægtsforskning. Her kan man finde de samme mennesker, som man leder efter i kirkebøgerne. Men i folketællingerne finder man ikke kun ét medlem af familien. Her står både konen, manden, deres børn og evt. tjenestefolk. Hvis man er heldig, bor konen eller mandens gamle forældre måske hos familien som aftægtsfolk.

Indholdet af tællingerne ændrede sig en smule år efter år, i 1845 er personernes fødested med for første gang og i 1901 kom matrikelnumre med i tællingen. I tællingen for 1916 er der som den eneste gang angivet indkomst, formue og skat til stat og kommune.

Tællingskommisærene gik fra dør til dør og optalte dem, der havde bopæl på adressen. Bortrejste medlemmer af familien blev særskilt opført på en tillægsliste.

Eksempel:

Folketælling 1. Feb. 1916. Ansager sogn, Ribe amt.
Matr. nr. 6n. Skovlund – (Borgergade 18)
Peder Therkildsen, 03/02/1886, gift, f. Malling, Husfader, Malermester
Indkomst: 400 kr. Formue: 1000 kr. Skat til: Staten 2.80 kr. Kommunen: 56 kr.
Marie Magdalene Therkildsen f. Frandsen, 07/07/1889, gift, Husmoder

Bemærkning:

Peder Therkildsen var førhen malersvend hos malermester Frandsen i Møllegade i Ansager. Han blev gift i Ansager kirke den 30. oktober 1909 med dennes datter Marie Magdalene Frandsen. Allerede i april havde Peder Therkildsen overtaget svogerens Niels Jørgen Frandsens malervirksomhed i Borgergade 18, Skovlund. Niels Jørgen bliv derefter postomdeler i Ansager.

Se her, hvem der boede i Skovlund 1. februar 1916: Tælling i Skovlund med billeder.

Niels Winther, Skovlund Sognearkiv

vist 914 gange