torsdag 14 jan 2016 - Skovlund
Skovlund Varmeværks biomasseprojekt

Skovlund Varmeværk er påbegyndt arbejdet med at etablere et biomasse anlæg, som kan bruge både træflis og træpiller som brændsel

Formålet med at investere i det nye anlæg er, sammen med det allerede etablerede solvarmeanlæg, at kunne producere varmen på endnu mere grøn og miljøvenlig måde. Og ikke mindst at kunne producere varmen til en attraktiv pris.

Anlægget kan producere ca. 1 MWH varme/time og vil dermed kunne levere hovedparten af den varme, der sendes ud i ledningsnettet. Træflisen, der skal anvendes, vil have et vandindhold på under 30 procent.

Industrivarme er hovedentreprenør på opgaven og forestår etableringen af en grube, hvori der kan opbevares 170 m3 brændsel, en ny skorsten, samt etableringen af en plads til en askecontainer. Selve kedlen, røggasveksler samt elektrofilter opsættes i de eksisterende lokaler.

Anlægget forventes at være i drift ultimo april 2016. Dog vil længere varende vinter og lave kuldegrader kunne forsinke projektet.

Karsten R. Kristensen, Skovlund Varmeværk

Video: Niels Winther

vist 538 gange