lørdag 26 dec 2015 - Ansager
Ny læge til Ansager Lægehus
De tre læger i Ansager: Kim Feierskov, Bent Nielsen og Vivi Hansen
De tre læger i Ansager: Kim Feierskov, Bent Nielsen og Vivi Hansen
Trods problemer med at skaffe nye læger til vore nabobyer, ser lægehuset i Ansager optimistisk på fremtiden.

Det er svært at få yngre læger til yderområder. Det mærkes også i vort område. Ved årsskiftet lukker lægen i Tistrup, da ingen yngre læger vil overtage den enmandsejede praksis. Også i Ølgod er der problemer. Her stopper byens to læger ligeledes ved årsskiftet og Region Syddanmark må midlertidigt sørge for læger til byen, alt imens man håber på at finde en mere holdbar løsning.

En del patienter fra Tistrup og Ølgod har søgt til lægehuset i Ansager, hvor der trods en betydelig tilgang af nye patienter stadig er åben for tilgang.

I Ansager er der også et generationsskifte, som trænger sig på. Men her ser lægerne trods problemerne i nabobyerne positivt på fremtiden.

- I en praksisplan for regionen er Ansager udset til, at der skal være et lægehus i byen også fremover, forklarer Bent Nielsen, der er en af tre læger i lægehuset. Og han fortsætter:

- Samtidig drives lægehuset i Ansager som et kompagniskab. Det kan være en fordel, når nye læger skal tiltrækkes. De nyuddannede praktiserende læger går nemlig ofte efter et fagligt fællesskab og søger fleksibilitet i arbejdstid og arbejdsmængde. Dette opfyldes lettere i en praksis, der drives i et fællesskab, end ved at være selvstændig læge.

Første trin i generationsskiftet i Ansager er allerede planlagt og finder sted i foråret 2016.

- Uffe Lysholt Hansen (38) overtager den 1. maj næste år min plads, fortæller Vivi Hansen og forklarer, at skiftet har været planlagt gennem længere tid. Hvad der dernæst sker omkring generationsskiftet, er endnu ikke afgjort, men vi er fleksible og finder en løsning, er alle tre læger enige om.

Om årsagen til lægemanglen, forklarer Kim Feierskov:

- Mange praktiserende læger går på pension i disse år, og der er ikke tilstrækkelig mange nyuddannede læger til at erstatte de, der går af. De større byer øst på har lettest ved at tiltrække de nyuddannede. Først om 5-10 år vil der være læger nok, til at de begynde at sive ud til yderområderne. Så det bliver bedre, men kun langsomt.

Forespurgt, om der stadig er et lægehus i Ansager om 10 år, svarer Bent Nielsen uden tøven, - Ja.

Karsten Madsen

Om lægehuset i Ansager

Ansager Lægehus er en kompagniskabspraksis med tre faste læger: Vivi Hansen, Kim Feierskov og Bent Nielsen.

Ved ikke hastende henvendelser vælger man selv, hvilken læge man vil ind til.

Der er dagligt akuttid kl. 10 og ellers konsultation efter aftale. Torsdag eftermiddag er der åben konsultation uden tidsbestilling.

vist 3610 gange