mandag 14 dec 2015 - Varde
Folkebevægelsen mod Ensomhed
Modelfoto: ensomhed
Modelfoto: ensomhed Foto: Pixabay
Varde Kommune inviterer alle foreninger til inspirationsarrangement om ensomhed onsdag den 13. januar 2016 fra kl. 15-18

Ensomhed er et tabubelagt problem i Danmark. Men faktisk er det et problem, vi kan gøre noget ved. Det kræver ikke meget at hjælpe andre ind i et fælleskab, hvis vi sammen gør en lille indsats.

Varde Kommune har valgt at tage aktiv del i ”Folkebevægelsen mod Ensomhed”, som er en bevægelse, der arbejder aktivt for at bekæmpe ensomhedsproblematikken i samfundet.

Gennem fælleskab har vi et håb om, at vi kan hjælpe ensomme mennesker i Varde Kommune til at blive en del af et fællesskab og med tiden bryde deres ensomhedsfølelse. Derfor inviterer vi jer, til en dag i ensomhedens tegn – naturligvis med fokus på bekæmpelse og aftabuisering.

I uge 17 sættes der landsdækkende fokus på ensomhed gennem ”Folkebevægelsen mod Ensomheds” event ”Danmark Spiser Sammen”.

Varde Kommunes tanke er, at vi i denne anledning vil sætte fokus på tiltag mod ensomhed i form af lokale, nye eller eksisterende fællesskaber og aktiviteter. Kunne vi hver især benytte denne uge til at åbne op for vores tilbud og aktiviteter, for at belyse vigtigheden af fællesskaber for alle?

Programmet for d. 13. januar vil være:

15.00-15.10 Velkomst v/Thorkild Sloth Pedersen og Berit Østergaard Nielsen
15.10-15.30 Oplæg: ”Hvad er ensomhed og hvordan bryder man det” v/Mette Fuglsang Larsen
15.30-16.30 Workshop - Hvordan kan vi bekæmpe og aftabuisere ensomhed?
16.30-16.45 Pause med kaffe, frugt og kage
16.45-17.45 Plenum - Hvordan kan vi bekæmpe og aftabuisere ensomhed?
17.45-18.00 Afrunding – hvad gør vi nu?

Vi håber, I vil deltage, så vi i fælles flok kan bekæmpe, at mennesker lever i ensomhed.

Det er væsentlig for os at understrege, at man ikke forpligter sig til noget ved at deltage i dette arrangement. Ønsker man et videre samarbejde, aftales det til slut ved mødet eller senere.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Stephanie Hansen på tlf: 7994 6821 eller mail stha@varde.dk senest onsdag den 6. januar 2016.

Husk at oplyse: Antal deltagere, navne på deltagere, hvilken forening/organisation man deltager fra.

Vi ser meget frem til at møde jer!

Thorkild Sloth Pedersen, Ældre- og Handicapchef
Berit Østergaard Nielsen, Chef Børn, Trivsel og Sundhed

Hvor og hvornår

Onsdag den 13. januar 2016 fra kl. 15-18 på Varde Rådhus, Mødesalen, Bytoften 2, 6800 Varde

vist 499 gange