tirsdag 17 nov 2015 - Skovlund
Generalforsamling: Skovlund Invest A/S
Til alle aktionærer i Skovlund Invest A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Skovlund Invest A/S på Nørremarken 2, Skovlund v/FoodService Danmark.

Mandag den 30. november 2015 kl. 19.00

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionsberetning til godkendelse og forelæggelse af årsberetning.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Bestyrelsen

vist 281 gange