mandag 9 nov 2015 - Ansager
Gunner Guldager Larsens begravelse

Hjertelig tak til jer alle for blomster og kranse og kærlig deltagelse ved Gunner Guldager Larsens død og begravelse.

Tak til Ansager Hotel.

Kærlige hilsner og tak til jer alle fra:

Klara, Ida, Karen Marie og Birgit
med familier.

vist 798 gange