onsdag 4 nov 2015 - Ansager
Bestyrelsesmøde i Ansager Borgerforening
Cykelskulpturen i Ansager
Cykelskulpturen i Ansager Foto: Johnny Enghave
Ansager borgerforening konstituerede sig ved bestyrelsesmøde i går tirsdag den 3. november.

Bestyrelsesposterne er fordelt således:

Formand: Johnny Enghave
Næstformand: Inge Thisted
Kasser: Karen Kristensen
Sekretær: Brian Falk
Menigt medlem: Inge Wilken
Menigt medlem: Jens Daugaard Madsen

Johnny Enghave, formand for Ansager Borgerforening

vist 600 gange