fredag 28 aug 2015 - Skovlund
Skovlund: Byens ældste hus solgt
Skovlunds ældste hus Borgergade 18, Skovlund. mat.nr. 6n
Skovlunds ældste hus Borgergade 18, Skovlund. mat.nr. 6n Foto: Skovlund Sognearkiv
Skovlunds ældste hus ligger på adressen Borgergade 18. Det er et hus med historie.

At huset utvivlsomt er et af byens ældste ses også af følgende fra avisen:

Jordefærd
Under stor deltagelse begravedes enkefru (Inger) Marie Pedersen, Lille-ly, Skovlund, i lørdags d. 18. april 1963 fra Skovlund kirke. Hun var datter af for længst afdøde Jes Nybro Johnsen, og hun oplevede Skovlunds hele opvækst, idet det første hus uden tilliggende eller virksomhed blev bygget af hendes mand, murer Kristian Pedersen. (Tingbogen 3. Dec. 1897)

Ejerne mat.nr. 6n
Borgergade 18 blev bygget af murer Kristian Pedersen, han kom til Skovlund i 1897, var født i Fodby sogn på Sjælland d. 22. dec. 1868. Kristian giftede sig med Inger Marie Johnsen, en datter af Jes Nybro Johnsen, husmand på Skovlund Mark. De blev viet i Ansager kirke d. 19. nov. 1897. Kristian og Inger Marie får i 1898 en søn Peter Evald Pedersen.

Efter 1901 flytter familien til Skovlund Mark, hvor Kristian Pedersen bliver husmand, han virker også som vejmand. I deres nye hjem får parret yderligere 3 børn, Kirstine Jensine i 1901, Alfred i 1905 og Jes Nybro i 1908. Det sidste barn Jes Nybro dør kun 8 år gammel i 1917. 3 måneder senere samme år dør faderen Kristian Pedersen kun 48 år gammel. Den ældste søn Peter Evald bliver en kendt præst i København. Han tager i 1926 navneændring til Peter Evald Sanger. Alfred bliver smedemester i Kærbæk. Kirstine Jensine - Stinne Lille-ly gjorde rent på Skovlund Skole i mere end 25 år.

Den næste ejer Kristian Rabæk videresælger formentlig ret hurtigt huset til malermester Niels Jørgen Frandsen. Allerede ved folketællingen i 1906 er denne ejer af huset.

Folketælling 1. feb. 1906, Ansager sogn, Ribe Amt. Skovlund, matr.nr. 6n.
Niels Jørgen Frandsen, f. 22. nov. 1883, ugift, malermester.

Niels var søn af malermester i Møllegade i Ansager, Niels Christian Frandsen.

Niels Jørgen gifter sig 1. marts 1906 med Ane Marie Eskildsen, en datter af Lars Eskildsen, husmand i Lund. De får en datter i 1907 Meta Marie. Niels Jørgen virker som maler i byen indtil 1909, hvor han sælger til sin svoger Peder Therkildsen. Niels Jørgen begynder herefter som postomdeler. I 1911 er han reservepost i Ansager, hans kone er dameskrædderinde.

Den næste ejer, Peder Therkildsen, overtager huset og malerforretningen i Borgergade efter sin svoger d. 21. april 1909. Peder Therkildsen er født i Malling sogn, Århus amt d. 3. feb. 1886, han var søn af Murer Poul Therkildsen og hustru Birthe Marie Pedersen. Han havde i længere tid været logerende svend hos malermester Niels K. Frandsen i Møllegade Ansager. Der var han faldet for den kønne datter, Marie Magdalene Frandsen. De blev gift 30. oktober 1909 i Ansager kirke. Peder Therkildsen drev nu malervirksomhed med vognlakering indtil slutningen af 1950erne. Han var tillige ringer ved Skovlund kirke, og indtil kirken fik el-drevet orgelbælg omkring 1955, ”trådte” Peder Therkildsen hver søndag orgelet i Kirken. De fik børnene Ruth, Anna Marie og Judith.

Peder Therkildsen tilkøbte matr. nr. 7i af Skovlund Kirke i 1909, et areal på 205 kvm.

Datteren Anna Marie Therkildsen blev den næste ejer, hun overtog efter forældrenes død huset d. 18. december 1985. Anna Marie blev Skovlund kirkes organist i godt 38 år, hun begyndte som 15-årig at få undervisning i orgelspil hos Karen Margrete Kristensen (Kamma). Hun blev ansat ved Kirken i 1955, under krigen i 1942 rejste hun til Århus for at forberede sig til den lille eksamen som organist. Foruden arbejdet som organist havde Anna Marie klaverundervisning i det lille hus i Borgergade. Mange børn fra Skovlund og omegn har her fået deres første spilletimer. Anna Marie Therkildsen testamenterede huset Borgergade 18 til Indre Mission, hendes klaver står i dag på Skovlund Sognearkiv.

Niels Winther, Skovlund Sognearkiv

vist 2012 gange