søndag 7 jun 2015 - Ansager
Læserbrev: Stilhed før storm
Eller stilhed efter storm! Skal Vestjylland og ikke mindst Varde kommune tabe pusten i forhold til politisk indflydelse efter dette valg?

Udkants Danmark og endnu mere skævvridning bliver kolde fakts, såfremt vi i Varde kommune fremadrettet ikke får en repræsentant i folketinget. Der er mange om buddet og alle kæmper deres individuelle kamp for en stol i tinget. Ser man på landsplan, hvordan fordelingen af repræsentanter på Christianborg er, vejer Østjylland tungt i forhold til indflydelse. Trekantområdet har adskillige folketingsmedlemmer og er dette en afspejling af områdets succes? Tilgodeses de proportionelt med antallet af medlemmer?

Varde kommune har brug for, at der fortsat er et link til tinget. Venstre politikeren og folketingsmedlem Hans Christian Thoning har med sin årelange erfaring i politik, fået fodfæste og indflydelse på Christiansborg og det er så utroligt vigtigt fortsat at have en ambassadør for vores kommune. Historier fra det virkelige liv er vigtige for forståelsen af netop vores udfordringer for udvikling contra afvikling, decentralisering i stedet for centralisering. Der er meget langt til Christiansborg, men med hverdagens beskrivelser og indsigt i vestkystens situation kan vi skabe opmærksomhed. Budskabet har størst effekt, når dette formidles af et medlem, der har kendskab til området.

Hans Christian Thonings mærkesager er afspejlet af vores unikke område. Landbrug, Turisme, Forsvaret, Virksomheder og generelt erhverv og beskæftigelse. Samarbejdet med de omkringliggende kommuner og deres erhvervsområder er ligeledes en vigtig brik i at bevare og fremme udvikling og overlevelse.

Derfor opfordres med dette indlæg,

STEM vores LOKALE politiker Folketingsmedlem Hans Christian Thoning ind på Christiansborg.

Uden hans indflydelse, indsats og repræsentation af Vestkysten og Varde kommune er der stor risiko for, at vi marginaliseres og forbigåes.

Der er fortsat brug for, at Christiansborg mærker suset fra Vestjylland.

Skovlund Ansager Venstreforening
Birgit Haahr Larsen

vist 755 gange