fredag 5 jun 2015 - Ansager
Forskønnelse af byen
Erik Jessen viser den nye beplantning ved Nørregade
Erik Jessen viser den nye beplantning ved Nørregade Foto: Ove Nørager-Nielsen
Ved ankomst til Ansager gennem Nørregade ses nu det første resultat af gruppen Byrum & Miljøs virke

Når man ankommer til et hus, hvor ejeren har placeret levende lys eller en krukke med blomster ved fordøren, føler man sig velkommen, allerede før man møder ejeren.

På samme måde er det med en by. Ansager Byudvikling har en undergruppe, som hedder Byrum & Miljø, og i den arbejder vi netop med at vise den besøgende, at hun/han er velkommen. Der er mange ting, der kan gøres, rigtig mange, så for ikke at miste overblik og mod har vi taget fat fra en ende med nogle af de letteste foranstaltninger uden at skele til alt det, der også kan gøres. Det kommer senere, da vi både ved og fornemmer, at energi og idéer af sig selv opstår under selve processen.

Fremover vil Ansager se forskellige små og store, mere eller mindre tydelige tegn på sådanne velkomsthilsener indfinde sig. I gruppen har vi uddelegeret en række opgaver, som kræver kontakt til ejere/brugere/borgerforening/kommune m.m. og med forhandlere af de produkter, som vi skal bruge. Vi arbejder også med projekter, som kræver officielle tegninger, kort eller juridiske aftaler og derfor tager længere tid.

De to fotos viser en sådan velkomsthilsen, som i virkeligheden ikke kræver så store investeringer i tid og penge, men som fremover vil gøre en forskel.

At vi er aktive netop nu, har noget med Mariefestivalen at gøre. Det er på høje tid at gøre byen klar til at modtage de mange gæster, og I byboere må gerne på egen hånd deltage netop, der hvor I bor. Fjernelse af ukrudt, reparation af det ene eller andet, en plantet blomst. Alle små tegn bidrager til byens helhed.

Erik Jessen

vist 1185 gange