fredag 22 maj 2015 - Ansager
Generalforsamling i Ansager Byudvikling
Kom og hør om de spændende projekter, der er på vej.

Ansager Byudvikling afholder generalforsamling på Ansager hotel tirsdag den 26. maj klokken 19.00

Dagsorden til generalforsamlingen:

1) valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
6) Indkommende forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8) valg af revisor
9) Eventuelt

Det er byudviklingens anden generalforsamling, og jeg vil da opfordre folk til at møde op, og høre om nogle af de spændende projekter der er i gang, og dem der bliver taget hul på i nærmeste fremtid. Det er bla. åens genopretning, hjertestien til Kvie sø, børnesøen mm.

Og så vil jeg ønske alle en rigtig god pinse.

På bestyrelsens vegne, Ole Nielsen

vist 796 gange