fredag 10 apr 2015 - Ansager
Positivt nyt fra fodboldafdelingen i Ansager
Bestyrelsen er igen fuldtallig efter den ekstraordinære generalforsamling

Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 9. april 2015, da der på den ordinære generalforsamling ikke var fremmødte nok til at dække de ledige bestyrelsesposter.

Det viste sig heldigvis, at der var et pænt fremmøde til den ekstraordinære generalforsamling. Både herre seniorer og forældre til fodboldbørn deltog. Det lykkedes dermed, at få valgt 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen, hvilket er glædeligt.

Vi havde herefter en god dialog, hvor flere frivillige meldte sig til at hjælpe på stadion. Vi kan altid bruge folk til opkridtning, dommere og generelt folk til at hjælpe med at holde de grønne områder. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Tusind tak til Jer, som gav Jer tid til at deltage - det var dejligt at se, at der trods alt er opbakning til, at vi stadig skal have fodbold på Ansager Stadion.

Fodboldafdelingen, AIF

vist 704 gange