onsdag 1 apr 2015 - Ansager
Gymnastik: En begavet sæsonafslutning
Ved sæsonafslutningen har Den Jyske Sparekasses Fond givet 10.000 kr til køb af nye redskaber

Vi har i gymnastikafdelingen haft en fantastisk sæson - en sæson hvor deltagertallet satte rekord med hele 178 gymnaster. Det er en stigning på ca. 40 i forhold til sidste sæson. Gymnasterne er fordelt på 8 hold, hvor de største hold er Spillopperne i alderen 3-5 år med 36 gymnaster og vores damehold med 37 gymnaster.

Opvisning

Vores lokalopvisning blev afholdt lørdag den 21. marts. Det var en flot og underholdende eftermiddag i hallen. Vi havde 7 lokalhold på gulvet samt skoleholdet med ca. 40 elever. Derudover havde vi besøg af Grindsted HIPHOP og Outrup Powertumbling.

Tak til vores sponsorer og hjælpere ifm. gymnastikopvisningen.

Springnat

I januar afholdt holdene Mix It I og Mix It II springnat på skolen. Der var god opbakning til arrangementet, 40 børn og 13 voksne deltog. Gymnastik og leg var på programmet og forældrene fik nogle trætte børn hjem lørdag morgen.

Sport trainer

I februar fik vi 10.000 kr. af Den Jyske Sparekasses Fond til indkøb af nye redskaber. Så når vi starter næste sæson op, har vi nyt springbræt samt 4 Spot-trainere. Tusind tak til Den Jyske Sparekasse.

Samarbejde med skolen

Igen i år har vi haft et samarbejde med Ansager skole, hvor 8. og 9. klasse efter vinterferien har haft rytmisk gymnastik som en del af deres idrætsundervisning. Jeg vil gerne sige tak til skolen, herunder idrætslærerne Michael og Anna for et godt samarbejde.

Vi går snart i gang med forberedelserne til næste sæson. Vi skal arbejde videre med de tiltag vi allerede har sat i gang og forsøge at skabe de bedst mulige rammer for gymnastikken i Ansager.

Nye udvalgsmedlemmer

Vi har haft 2 udvalgsmedlemmer på Valg, Benita Jensen og Ulla Dahlmann. Efter 4 år i udvalget, har begge valgt at stoppe - et stort tak herfra for et godt samarbejde. I stedet træder Michelle Christensen og Anita Jensen ind i udvalget, som desuden består af Joan Madsen, Marie Jensen og Lone Eskerod.

Til sidst vil vi gerne sige tak til vores dygtige trænere i gymnastikafdelingen. Vi fornemmer at vi har et rigtigt godt team, som er gode til at hjælpe hinanden og udvalget, når der er behov for det.

Hvis der er nogen, som har lyst til at være en del af gymnastikken i Ansager - det kan være som træner, holdassistent eller andet, så kontakt Lone Eskerod på tlf. 26 15 45 24.

Vel mødt til næste sæson
Gymnastikudvalget

vist 534 gange