torsdag 12 mar 2015 - Varde
18 flygtninge er ankommet til kommunen
Varde Kommune venter i løbet af 2015 at modtage i alt 151 flygtninge, og de første 18 er nu ankommet og hjulpet på plads i boliger i lokalområderne herunder Skovlund

Varde Kommune modtager løbende flygtninge fra lande som Syrien, Irak og Afghanistan. De seneste år er antallet af kvoteflygtninge steget markant som følge af tiltagende uroligheder i en række lande. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har besluttet, at flygtninge, der kommer til Varde Kommune, geografisk skal fordeles, så de får boliger, der er placeret bredt rundt i kommunen. Siden årsskiftet er 18 flygtninge kommet til Varde Kommune, og de nye indbyggere er blevet bosat i en række lokale byer: Varde by, Ølgod, Tistrup, Outrup, Oksbøl, Lunde, Sig og Skovlund.

- Det er en voksende opgave at sikre, at vi kan stille gode forhold til rådighed for et stigende antal flygtninge. Det kræver en strategisk og omhyggelig indsats fra kommunens side. Til gengæld ser vi det som positivt, at vi i en tid, hvor lokalområder affolkes, får flere indbyggere, der med tiden kan være med til at skabe liv i de små samfund. Hvis vi gør vores arbejde godt med at hjælpe flygtningene godt på vej, kan vi fremover få stor glæde af de nye borgere, siger Søren Laulund, der er formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

De resterende 133 flygtninge forventes at ankomme i mindre grupper i løbet af 2015.

Varde Kommune, pressemeddelelse

vist 513 gange