torsdag 5 mar 2015 - Varde
Skoleelever i Varde Kommune er tæt på landsgennemsnit
Per Rask Jensen: Vi har et godt skolevæsen
Per Rask Jensen: Vi har et godt skolevæsen
I en kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 vurderes det, at eleverne i Varde Kommune placerer sig tæt på landsgennemsnittet.

Tirsdag den 3. marts godkendte Varde Byråd en kvalitetsrapport for kommunens 16 folkeskoler. Rapporten indeholder statistik og beskrivelser fra folkeskolerne og dokumenterer det faglige niveau i undervisningen.

I den samlede vurdering af skolerne i Varde Kommune hedder det: At på baggrund af skoleledernes udsagn, resultaterne af de gennemførte nationale test, samt de opnåede karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve, vurderes det, at kommunens elever placerer sig tæt på middelområdet i forhold til landsgennemsnittet.

Rapporten er vigtig kilde

Per Rask Jensen er formand for Udvalget for Børn og Undervisning. Og han har imødeset rapporten: ”Kvalitetsrapporten er en vigtig kilde til aktuel viden om den enkelte skoles arbejde og prioriteringer,” siger udvalgsformanden og forklarer, at rapporten også giver et godt overblik over skolernes resultater og ambitioner og dermed er et godt redskab til at sikre, at skolerne videndeler og inspireres af hinanden.

Om rapportens konklusioner siger Per Rask Jensen: ”Kvalitetsrapporten giver omverdenen et godt billede af den enkelte skoles karakteristika og profil, og den bekræfter, at vi samlet set har et godt skolevæsen i Varde Kommune.”

I rapporten giver hver skoleleder sin vurdering af skolens udviklingsområder og udfordringer. Ligesom skolelederen vurderer skolens arbejde med integration af IT i undervisningen, beskriver undervisningsmiljøet og redegør for elevernes timetal. Desuden laves der en samlet vurdering af skolens faglige niveau.

Udvalgsformanden glæder sig også over, at mange af skolernes prioriteringer virker. Eksempelvis, at det ser ud til, at skolerne lykkes med deres fokus på tidlig læseindlæring. ”Vi er godt i gang med skolereformen, og det bliver spændende at følge fremtidige kvalitetsrapporter, fordi de også tilføjer viden om den enkelte elevs progression og trivsel,” siger Per Rask Jensen.

Fremover vil skolerapporterne blive udarbejdet hvert andet år.

Pressemeddelelse

vist 297 gange