mandag 9 feb 2015 - Ansager
Dengang: Ansager møbelfabrik nedbrændt til grunden
17. januar 1939 Ansager møbelfabrik brænder
17. januar 1939 Ansager møbelfabrik brænder Foto: Ansager Lokalhistorisk Arkiv
Ilden under centralvarmekedlen slog ud, og ejerens forsøg på at kvæle den ved at kaste spåner på mislykkedes.

30 mennesker bliver arbejsløse. Brandskade for 150.000 kr !

J. P. Jensens store møbelfabrik i Ansager er i dag i morgentimerne blevet lagt i aske. Den store virksomhed brændte ned til grunden i løbet af et par timer, og brandvæsenet fra Varde og Grindsted stod magtesløse overfor det store bål. Branden har gjort 30 mennesker arbejdsløse og brandskaden anslås skønsmæssigt til 150,000 kr.

Ilden slog ud af fyret

Efter at centralvarmekedlen havde fået den første indfyring med spåner, slog ilden ud.

Ilden opstod, da virksomhedens ejer, J. P. Jensen, i morges ved 7-tiden som sædvanlig gik hen for at fyre op i fabrikkens centralvarmeanlæg. Der bliver her fyret op hver morgen, og Jensen ville som han plejer, tænde op med spåner. Da han havde givet kedlen den første indfyring, gik han ind for at stille kontroluret, som svendene skal slå på, når de møder kl 7½.

Mens Jensen var inde ved uret, hørte han et knald som fra en eksplosion fra fyrrummet. Han løb derind og så, at ilden var slået ud i rummet og havde antændt spånerne, der lå ved kedlen. Dette er sket før, udtaler fabrikant Jensen til Vestkysten. Jeg ville forsøge at slukke ilden ved at kvæle den med spåner, men i løbet af kort tid var røgen så kvælende, at jeg måtte skynde mig ud.

Brandvæsen og Falck fra 3 byer.

Fabrikant Jensen alarmerede først Falck i Grindsted og derpå Varde brandvæsen. Da Varde brandvæsen som den første ankom, var det meste af den store virksomhed allerede omspændt af flammerne.

Lidt efter kom Falck fra Grindsted, Vejle og Varde til brandstedet. Man begyndte at lægge slanger ud, og i løbet af kort tid havde man fra brandstandere og fra bækken, der løber 200 meter fra brandstedet, rettet tre kraftige stråler mod den brændende bygning, men der var intet at udrettte, og hele møbelfabrikken brændte ned til grunden.

Den brændte fabrik

Ansager møbelfabrik blev oprettet 1929, men er flere gange blevet udvidet. Fabrikken er en vinkelbygning, hvoraf den ene fløj er grundmuret og benyttes til maskinværksted. Den anden fløj er bygget af træ og beklædt med pandeplader. Fyrrummet, hvor ilden er opstået, ligger i samme fløj som maskinværkstedet, og det var til dette rum ilden først bredte sig og fik god næring. Herfra antændtes hurtigt maskinværkstedet, hvis mange kostbare maskiner blev ødelagt.

I første etage i træfløjen findes polerværkstedet. Denne fløj havde endnu en etage med lagerrum. Ansager møbelfabrik fremstiller hovedsagelig spisestuemøblementer. Fabrikanten oplyser, at man sædvanligvis har 40 færdige møblementer.

To huse truet.

Syd for fabrikken ligget et grundmuret hus tilhørende slagteriarbejder Laurids Lassen og som beboes af ejeren og vejmand Laurids Hansen. Gnisterne fløj fra fabrikken over og antændte vinduesrammerne i dette hus, hvorfra man skyndsomst begyndte at bære møblerne ud. Brandmændene huggede vinduerne i stykker, og det lykkedes på denne måde og ved hjælp af en håndsprøjte at bekæmpe ilden, inden den anrettede skade ind i lejligheden.

Ligeledes frygtede man en overgang, at fabrikant Jensens eget beboelseshus, der ligger tæt ved fabrikken, skulle blive antændt. Og også her måtte møblerne bæres ud. En tagpapdækket garage ligger mellem huset og fabrikken, men blev heldigvis ikke antændt.

Elektricitetsværket ødelagt

- Også fabrikkens eget elektricitetsværk med dieselmotor, der lå på gårdspladsen mellem de to fløje, blev ødelagt af ilden.

Da brandfolkene ved 11-tiden begyndte at forlade brandstedet, var hele den store fabrik en rygende ruinhob, og der bliver et større oprydningsarbejde.

Forbrændt på hånden.

Fabrikant Jensens kontorist, Anders Bach, der også deltog i slukningsarbejdet, fik sin ene hånd slemt forbrændt, da han ville slæbe nogle varme bølgebliksplader ud fra ruinerne. Han blev forbundet af sin chef og kunne så fortsætte med at hjælpe til.

Løsøret forsikret for 70,000 kroner.

Fabrikant Jensen lider næppe noget tab ved branden ud over det tab, der er forbundet med den tabte arbejdstid. Bygningerne er forsikret i 4. Søforsikring for godt 20,000 kr, og desuden i Nye Danske, og løsøret er forsikret i Baltica for 70,000 kr.

Fabrikken genopføres

Det er fabrikant Jensens hensigt at påbegynde genopførelsen af fabrikken snarest muligt.

17. januar 1939
Ansager Lokalhistoriske Arkiv

Fortsættes ...

vist 1328 gange