torsdag 29 jan 2015 - Ansager
Laksekvote i Varde Å i 2015
Varde Å hvor den dannes ved sammenløb af Ansager Å og Grindsted Å
Varde Å hvor den dannes ved sammenløb af Ansager Å og Grindsted Å Foto: Karsten Madsen
Årets laksekvote i Varde Å-system er hævet fra 125 til 160

Information om laksekvoten 2015 og regler for fiskeri

  • Der må maksimalt hjemtages 85 laks på 75 cm eller derunder og 70 laks over 75 cm. Længden på laks måles som total længde. Kvoten gælder for Varde Å i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.
  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Varde Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Kvoten gælder Ansager Å og Grindsted Å i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.
  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Varde Å vandsystem.
  • Senest 4 dage efter, at laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Varde Å Sammenslutningen i hænde. Senest 3 dage herefter skal oplysninger om fangstdato samt antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på varde-sportsfiskerforening.dk
  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.
  • Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i "Lovbestemte regler for fiskeri i Varde Å".
vist 797 gange